Meten is weten - Van Doren Shared Service

NIEUWS

Meten is weten

 

Het speelveld tussen Industriële automatisering & ERP wordt vaak aangeduid met “MES”. De term MES (Manufacturing Execution Systems) dekt echter niet de gehele lading. Het executeren van opdrachten vanuit ERP richting productievloer is namelijk maar 1 van de vele facetten. Een betere benaming zou MOM (Manufacturing Operations Management) zijn, oftewel het beheren van de totale operatie.

Wie is er eigenlijk de eigenaar van dit gebied ? Is dat de Technische Dienst ? De ICT-afdeling of is het toch de planningsafdeling ? Met andere woorden, niet alleen op technisch vlak zijn er uitdagingen in de koppeling van Industriële automatisering tot ERP, maar ook organisatorisch zijn er verschillende vraagstukken.

De Amerikaanse non-profit organisatie ISA is midden jaren negentig begonnen met de ontwikkeling van een internationale standaard. Deze standaard, genaamd ISA95, heeft als doel om het gebied tussen ERP & Industriële automatisering in kaart te brengen. Via standaard terminologieën en modellen kan ISA95 worden gehanteerd als leidraad bij implementatie van systemen in dit gebied.

 

Bovenstaand diagram laat een voorbeeld zien van een dergelijke omgeving. De MES omgeving vormt de laag tussen verschillende geautomatiseerde en niet geautomatiseerde processen en zorgt voor een generieke koppeling met het bovenliggende ERP systeem.

De relatie tussen de verschillende fysieke processen is bekend in de MES laag. Hierdoor wordt de ruwe data van bijvoorbeeld een temperatuursensor meteen waardevolle informatie. Binnen de MES laag wordt namelijk een relatie gelegd tussen de temperatuur en het product wat op dat moment wordt geproduceerd. Of het kan het opvolgende proces waarschuwen bij eventuele proces afwijkingen van het eerdere proces.

De MES laag vormt tevens de ideale kweekvijver voor proces verbeteringsinitiatieven. Het is een onmisbaar stuk gereedschap voor het uitvoeren van Six Sigma, TPM of WCM projecten. Deze laag met al haar informatie leent zich uitstekend voor het statistisch controleren en verbeteren van de verschillende processen. Meer informatie kunt u vinden op:www.fd.nl/fdgazellen

De vraag voor procesverbetering is al vaker aan Van Doren Engineers gesteld in het verleden. Van Doren Engineers heeft verschillende MES projecten op het gebied van OEE, Track & Trace, Receptuurbeheer & ERP Integratie succesvol voltooid.

Op strategisch niveau heeft Van Doren Engineers gekozen om haar diensten en activiteiten op MES vlak verder uit te breiden. Een gespecialiseerd team zal zich in de toekomst puur toeleggen op vraagstukken in dit speelveld. Van Doren Engineers heeft dat onder andere ingevuld door een Black Belt aan te trekken en een gecertificeerde ISA95 trainer. De jarenlange ervaring in industriële automatisering en de no nonsens cultuur binnen Van Doren Engineers zijn de basis ingrediënten voor een sterk onderscheidend recept. We komen graag naar u toe om de wereld van MES en onze aanpak hierin persoonlijk toe te lichten.

Meer informatie:
Roger Heugen
tel. 0492- 747500

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties