STAGE- EN AFSTUDEERPLEKKEN

Verrassende stages
Zoek jij een stage die verder gaat dan meelopen en koffie halen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Bij Van Doren Engineers krijg je de kans om uitdagende opdrachten uit te voeren en waardevolle praktijkervaring op te doen. Creativiteitvrijheid en initiatief zijn daarbij de kernwoorden. Wij zoeken ondernemende jongens en meiden die graag werk maken van hun ontwikkeling. Op alle niveaus, van vmbo tot universiteit. Uiteraard kun je rekenen op goede begeleiding.

 

Interesse?
Benieuwd wat we jou kunnen bieden? Ga het gesprek aan met onze collega’s!
Reageer op de vacature ‘Stage’ onder het kopje ‘Vacatures’ of Bel Naomi →
* Voor een stage kun je terecht op onze locaties in Boekel, Panningen, Breda, Heteren en Veghel.

 

Onderstaand een aantal voorbeelden van stage- en afstudeeropdrachten die in het verleden uitgevoerd zijn door studenten.

 

VOORBEELDEN STAGE OPDRACHTEN (OUD)

HBO: Afstudeerstage
Opdracht:
 Onderzoek robotbesturing voor industrie toepassingen

 

Omschrijving:

Wij komen als technische dienstverlener steeds meer toepassingen tegen waarbij robots worden ingezet. In diverse industriële omgevingen worden ze gebruikt voor:

 • Verpakkingen/Stapelen van producten.
 •  Pick & place oplossingen.
 •  Montage en schroefacties.
 •  Laswerkzaamheden.

 

Vanuit onze activiteiten wordt steeds vaker gevraagd om koppelingen te maken met diverse merken robots. Hier bevinden wij ons nog op met onvoldoende ervaringen.

 

Wij willen als Van Doren Engineers meer kennis opbouwen om in de technische ontwikkelingen mee te gaan en op een efficiënte en slimme manier deze communicatie te realiseren. Hierbij willen wij graag meer inzichten in de keuzes van mechanica, elektrotechniek en automatisering als het gaat om robot aansturing.

 

Opdracht:

Deze opdracht richt zich op het onderzoeken, analyseren van de randvoorwaarden en het genereren  van een guide line om een correcte communicatie op te zetten tussen robot en fabrieksbesturing.

 •  Welke mechanische eisen worden gesteld aan de keuze van de robot? Welke robot types zijn er en wat zijn de onderlinge verschillen?
 •  Welke elektrische eisen worden gesteld aan de communicatie met de robot?
 •  Welke software eisen worden gesteld om de juiste signaalverwerking te realiseren? Deze eisen uitwerken voor met name de systemen die Van Doren Engineers toepast.
 • Opstellen van een guideline ten aanzien van mechanische-, elektrische- en software voorwaarden
 • Opbouwen van een testopstelling met 1 demo robot om bovenstaande aan te tonen

 

Eindresultaat:

Een document dat als guideline kan dienen bij toekomstige projecten waar robot communicatie onderdeel van uitmaakt. Het document moet voorzien zijn van  de eisen en methodieken om tot een gedegen keuze en programmering te komen. Verder moeten alle eisen aan de randvoorwaarden worden vastgelegd die nodig zijn om tot een optimaal communicatie protocol te komen.

 

 

HBO: Afstudeerstage
Opdracht:
 Onderzoek Systeemontwerp voor flowmetingen

 

Omschrijving:

Tijdens de uitvoering van diverse projecten in de procesindustrie is gebleken dat het selecteren, instellen en afregelen van flowtransmitters meer inhoud dan alleen maar het tellen van pulsen. Er zijn in de markt diverse meetprincipes om een flow te kunnen meten. Uit de resultaten van diverse gemaakte projecten is gebleken dat zowel elektrisch als ook mechanische en automatiseringsaspecten een rol spelen, zoals:

 • Mechanisch:
  • Montagevoorwaarden  en de invloed van de producteigenschappen.
 • Elektrisch:
  • De verschillende meetinstrumenten, metingsignalen, elektrische aansluitingen en de snelheid van de signaalverwerking.
 • Software:
  • Instellingen van de juiste parameters.
  • De juiste berekenmethode van het aantal m3 per uur op basis van de analoge waarden.

 

Er is dus behoefte aan kennis en inzicht in bovenstaande probleemstellingen en de relatie met elkaar.

 

Opdracht:

Deze opdracht richt zich op het onderzoeken en analyseren van de randvoorwaarden en het genereren van een guideline om een correcte flowtransmitter te selecteren en in te regelen waarbij de volgende onderzoeken moeten worden uitgevoerd:

 • Welke mechanische eisen worden gesteld om te een werkende meting te kunnen komen?
 • Welke elektrische eisen worden gesteld om tot een goede meting te komen?
 • Welke eisen worden gesteld aan de loadcell zelf?
 • Welke software eisen worden gesteld om de juiste signaalverwerking te realiseren?
 • Opstellen van een guideline ten aanzien van mechanische- en elektrische voorwaarden, eisen voor de flowtransmitters en de instellingen en afregeling van de flowtransmitters
 • Opbouwen van een testopstelling om bovenstaand aan te tonen

 

Eindresultaat:

Een document dat als guideline kan dienen bij toekomstige projecten waar flowtransmitters onderdeel van uitmaken. Het document moet voorzien zijn van eisen en methodieken om tot een gedegen keuze en instellingen te komen. Verdern moeten alle eisen aan de randvoorwaarden worden vastgelegd die nodig zin om tot een optimale flowmeting te komen.

 

 

HBO: Afstudeerstage
Opdracht:
 W@M Portal

 

Omschrijving:

E&H heeft een systeem wat ze de W@M Portal noemen, met dit systeem wordt het voor eindgebruikers eenvoudiger om hun veldinstrumenten te beheren en te onderhouden
E&H zegt hierover

W@M Portal is Endress+Hauser’s online platform (hosted software) for asset information management, a powerful solution for all matters concerning managing your installed base. From documentation management to spare parts management, you will be able to document, analyze, and manage your devices. The open interface allows easy integration into existing Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) and further Endress+Hauser software for plant asset management.

Een klant van Van Doren Engineers wil dit systeem gaan gebruiken met als Pilot een nieuwe installatie met veel instrumentatie die dit jaar in gebruik genomen is.

 

Opdracht:

Zoek uit wat de klant precies verwacht van het W@M portal. Onderzoek of alle klantwensen ook werkelijk mogelijk zijn. Zoek uit hoe op een gestructureerde manier de klantwensen gerealiseerd kunnen worden. Richt de W@M portal in en train de klant in het gebruik hiervan.

 

Eindresultaat:

1. Een werkend systeem

2. Aanbevelingen/advies hoe de klant in de toekomst dit systeem als beste kan gaan gebruiken.

 

HBO: Afstudeerstage
Opdracht:
 Gebruik van IO-link, Backup, onderhoud

 

Omschrijving:

IO-link is een relatief nieuw systeem om met intelligente sensoren te communiceren via een PLC IO-kaart.
Door gebruikt te maken van I/O link krijgt een klant/gebruiker de o.a. volgende extra functionaliteiten:

 • Statusinfo van de sensor, bijvoorbeeld (bijna) defect
 • Automatisch downloaden van parameters bij het vervangen van een IO-link sensor

Een klant van Van Doren Engineers gebruikt I/O link-sensoren maar deze sensoren zijn nog niet voldoende geïntegreerd in de besturing, hierdoor kan hij de extra functionaliteit nog niet optimaal benutten.

 

Opdracht:

Onderzoek hoe we bij die klant een de IO-link functionaliteit optimaal kunnen benutten en integreren in hun besturingssysteem.

 

Eindresultaat:

1. Een werkend prototype voor de diverse IO-link sensoren, waarbij minimaal de twee genoemde functionaliteiten functioneren
2. Aanbevelingen/advies hoe de klant in de toekomst dit systeem als beste kan gaan gebruiken

 

HBO: Afstudeerstage
Opdracht:
 Gebruik van Hartprotocoll als geïntegreerd systeem via PLC-HMI

 

Omschrijving:

Hartprotocoll is een systeem wat al sinds 1986 een open protocoll is voor parametreren en onderhouden van procesinstrumentatie.
Sinds een aantal jaren worden er ook PLC-IO kaarten (o.a Siemens) met Hartprotocoll verkocht. Siemens geeft aan dat door gebruik te maken van hun “Hartprotocoll” kaarten volgende functies mogelijk zijn:

 • Commissioning of field devices (centralized parameter assignment)
 • Online modification of field device parameters
 • Information, maintenance and diagnostic displays for the field devices (HMI/Scada_)

 

Opdracht:

Concretiseer en onderzoek bij de klant wat voor hen belangrijk is. Ontwerp het systeem.
Bouw/programeer en implementeer een werkend systeem bij de klant.

 

Eindresultaat:

1. Een werkend systeem.
2. Aanbevelingen/advies hoe de klant in de toekomst dit systeem als beste kan gaan gebruiken.


HBO:
 Stage
Opdracht:
 Universeel productie rapportagesysteem

 

Omschrijving:
Van Doren Engineers bouwt voor grote industriële klanten complexe besturingen. Inzicht in productieresultaten in de vorm van rapportages is vaak een onderdeel van dergelijke besturingen. Onze eindklanten gebruiken deze rapporten voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld om het productieproces te optimaliseren. Dit soort besturingen met bijbehorende informatievoorziening worden klant specifiek gebouwd.
Productierapporten kunnen echter ook bij kleinere (machine- of proces-) besturingen belangrijk zijn. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan:
– Systemen waarbij de eindgebruiker bewijs moet overleggen aan de overheid, m.b.t. tot functioneren van de installatie
– Een machinebouwer die doormiddel van rapportages het aantal storingen kan terugdringen en de machine efficiënter kan maken
– Per productie-run (batch) kan een rapport gewenst zijn voor kwaliteitsborging of “track en trace” doeleinden
– Enz.
Bij dit soort vraagstukken is de realisatie van een gedegen rapportsysteem op dit moment (te)duur vanwege de benodigde engineering tijd.

Opdracht:
Ontwerp/bouw een universeel productie rapportagesysteem wat gebaseerd is op technieken die gangbaar zijn in de industriële automatisering en productie-ICT. Een belangrijke eis is dat een PLC-software-engineer zonder specifieke IT-kennis het systeem kan inrichten voor projecten waar rapportage nodig is. Het eindproduct is een werkend systeem in de vorm van een demo-opstelling. Deze demo zal als basis dienen voor kleine besturingen waar rapportage noodzakelijk is.

 

HBO: Stage
Opdracht:
 Grondstof spoel systeem automatiseren

 

Omschrijving:
Een klant spoelt op dit moment zijn grondstoffen met water om de grondstof te ontzouten. Een medewerker controleert elke paar uur of de zouten uitgespoeld zijn. De controle/geleidbaarheidsmeting is handmatig en de meetwaarde wordt op een lijst ingevuld. Als de geleidbaarheid voldoende gedaald is worden de sproeiers uitgeschakeld en mag de grondstof afgevoerd worden:

De opdracht:
Klant wil de procesbesturing wijzingen op volgende punten:
– Meting moet continue uitgevoerd worden en de geleidbaarheid moet gelogd worden.
– Gebruiker moet op zijn Smartphone een trend kunnen zien met het verloop van de geleidbaarheid
– Gebruiker moet een melding krijgen op zijn smartphone op het moment dat geleidbaarheid onder een vooraf ingestelde waarde komt.
– Gebruiker moet het Spoelen kunnen stoppen/starten met zijn Smartphone
– Op het einde van elke spoelbatch moet er automatisch een rapport gegeneerd worden waarin datum, tijd, e.d. Trend met verloop geleidbaarheid weergegeven wordt.

 

 

HBO: Afstudeerstage (2 personen)
Categorie:
 Hardware- / Software Engineering
Opdracht:
 Het genereren van E-schema’s en besturingssoftware (controlmodule niveau)

 

Omschrijving:
Bij het Engineeren van een project wordt in veel gevallen een duidelijk onderscheid gemaakt tussen E-tekeningen en Software engineering. Echter zit er in beide een grote overlap in werkzaamheden. Daarnaast is deze werkwijze gevoeliger voor fouten dan wanneer dit automatisch gegenereerd zou worden.

Doel van deze opdracht is om een pilot project op te zetten in het programma Typical Manager, van Yellax. In deze pilot doe je samen met een collega stagiair onderzoek naar de toepasbaarheid van dit systeem middels een voorbeeldproject. Uiteraard dient er ook een aanbeveling gedaan te worden over de toepasbaarheid in de organisatie.

 

HBO: Afstudeerstage
Categorie:
 Software Engineering 
Opdracht:
 Vergelijkend onderzoek SCL vs Ladder programmeren

 

Omschrijving:
Van vroeger uit is de PLC een apparaat wat gebruikt werd om een relais besturing te vervangen. Daarom worden de meeste PLC’s op dit moment in Ladder geprogrammeerd. De hedendaagse besturingsvraagstukken die met de PLC opgelost worden, zijn steeds complexer. Een van de oorzaken is de hoeveelheid datahandeling. Voor datahandling wordt beweerd dat ladder programmeren minder geschikt is. Bij de nieuwe S7-1500 PLC’s is het gebruik van SCL vereenvoudigd en verbeterd ten opzichte van de oude werkwijze.  Echter zijn over de voor en nadelen de meningen verdeeld.

Het doel van deze opdracht is om een vergelijkend onderzoek te houden waarin je de voor en nadelen van SCL programmeerden ten opzichte van Ladder programmeren aantoont. Hierbij dien je onder andere rekening te houden met de snelheid van het programmeren, de onderhoud mogelijkheden en de snelheid van het storing zoeken/oplossen.

 

HBO: Stage / afstudeerstage
Categorie: Technische informatica / ICT
Opdracht: Deelname project development-team.

 

Omschrijving:
Ben jij geïnteresseerd in Manufacturing Execution Systems (MES) en beheers je C#? Dan is deze opdracht een mooie kans om je kennis verder uit te breiden.  Je loopt mee met het development-team van Van Doren MES dat de klant begeleidt om kantoorautomatisering te koppelen aan de productieomgeving.  Als stagiair werk je – afhankelijk van je kennis en interesses – mee aan een of meerdere  ‘plugins’ voor onze Core- en Client omgevingen. Je werkt met diverse Microsoft technieken waaronder; MEF, WCF, SQL en XML.  Dit alles doe je op basis van de internationale standaard ISA95.

 

HBO: Stage/Afstudeerstage
Categorie:
 Technische informatica / Programmeren
Opdracht: In huis ontwikkeling

 

Omschrijving:
Ben jij een student die graag met nieuwe technieken werkt en meer wil leren dan alleen programmeren? wij zijn een bedrijf dat zich kenmerkt door een klant specifieke dienstverlening waarin we een koppeling maken tussen de informatie voorziening van een bedrijf en de productie omgeving. De software die hier zorg voor draagt ontwerpen en ontwikkelen we zelf. Om dit alles intern goed te registreren hebben we behoefte aan een verkapt “ERP” pakket. Dit pakket bouw je in C# en je maakt gebruik van diverse Microsoft technieken zoals; MEF, WCF, SQL en XML. Tijdens je stage doorloop je alle fases van een project; het inventariseren van het probleem, het bedenken van een oplossing en het ontwerpen en bouwen van het programma. Uiteindelijk presenteer je het project aan Van Doren MES B.V.

 

HBO: Afstudeerstage
Categorie:
 Onderzoek & Prototyping
Opdracht: Research

 

Omschrijving:
Van Doren MES adviseert, ontwikkelt en implementeert MES toepassingen waarmee een koppeling wordt gerealiseerd tussen de productieomgeving en kantoor. We zijn hierbij constant bezig om de laatste ontwikkelingen op de markt te volgen op het gebied van ICT en Industriële automatisering.  Omdat we onze klanten unieke oplossingen bieden, willen we onze dienstverlening blijven ontwikkelen, hierdoor hebben we behoefte aan onderzoek en prototyping naar nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van Augmented reality. Kortom, een afstudeeropdracht waarin je veel creatieve vrijheid geboden krijgt.

Meer info?
Bel Annemiek!

Onze klanten

Onze locaties