Over ons - Van Doren Engineers

KTO SME?

Van Doren Engineers Slovakia s. r. o. v spojení s materskou VanDoren Engineers BV patrí medzi jedného z najvýznamnejších výrobcov a poskytovateľov služieb v segmente na území Slovenskej republiky.
Našou snahou je poskytnúť široké spektrum služieb a produktov v najvyššej kvalite. Spokojnosť a dôvera našich obchodných partnerov je naším základným cieľom, ktorý chceme dosiahnuť individuálnym prístupom a dôslednou analýzou každej požiadavky.

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties