Hardware engineering - Van Doren Engineers

PRODUKTY A SLUŽBY

Hardvérové inžinierstvo

Ľudská práca je základom dobrého inžinierstva.

Technická príprava hardvéru je veľmi dôležitá pre každú inštaláciu – v akomkoľvek odvetví. To je dôvod, prečo vo Van Doren Engineers väčšina projektov začína v oddelení navrhovania a kreslenia. Tu sa vytvára solídny základ pre dokonalú prípravu pre ovládací panel, zoznam I / O a možnosti káblovania v prevádzke. Zamestnanci Van Doren Engineers robia tiež kompletnú archiváciu a aktualizáciu balíčkov E-kreslenia. Je samozrejmé, že používajú najnovšie verzie E-plánu a AutoCAD-u, v ktorom pracujú.

Čo zabezpečujú hardvéroví inžinieri Van Doren Engineers:

  • Celú konštrukciu elektrotechnických zariadení a riadiacich systémov, prípadne podľa normy UL508a
  • Konverziu dizajnu do elektrotechnických schém (v E-pláne alebo AutoCAD-ov
  • Vytvorenie zoznamu materiálov.
  • Určenie správneho pohonu: konvenčný, frekvenčný, servo alebo DC pohon
"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties