Field wiring - Van Doren Engineers

PRODUKTY A SLUŽBY

Káblovanie v prevádzkach

Van Doren Engineers tiež zabezpečuje práce priamo vo Vašej prevádzke. Naši elektrikári urobia rozvody pre celé Vaše výrobné zariadenia i jednotlivé stroje, vykonajú I / O testovanie a tiež sú plne zodpovední za inštaláciu technológií. Projekt nie je dokončený, pokiaľ sami nie sme spokojní s výsledkom práce. Kvalita práce je hlavným parametrom poskytovanej služby, preto zamestnanci patria medzi kľúčové postavy vo Van Doren Engineers. Otvorená atmosféra našej spoločnosti veľmi napomáha a nabáda zamestnancov cítiť sa spoluzodpovednými za úspešné dokončenie každého projektu.

Čo zabezpečujú inžinieri Van Doren Engineers:

  • Inštalácie káblových žľabov, káblové rebríky a steny žľabových systémov.
  • Elektroinštalácie, spájanie a zväzkovanie.
  • Inštalácie spínačov a ovládacích panelov.
  • Nainštalovanie požiarnej prevencie, dátových systémov, zabezpečovacích systémov a systémových utilít.
  • Vykonanie NEN-3140 inšpekcií (holandská bezpečnostná norma pre elektrické inštalácie).
  • Vykonanie tepelno-grafických revízií.
"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties