Homepage - Van Doren Engineers

Kto sme?

Van Doren Engineers Slovakia s. r. o. v spojení s materskou VanDoren Engineers BV patrí medzi jedného z najvýznamnejších výrobcov a poskytovateľov služieb v segmente na území Slovenskej republiky.
Našou snahou je poskytnúť široké spektrum služieb a produktov v najvyššej kvalite. Spokojnosť a dôvera našich obchodných partnerov je naším základným cieľom, ktorý chceme dosiahnuť individuálnym prístupom a dôslednou analýzou každej požiadavky.

Onze klanten

Onze locaties