Vliegende start Van Doren Engineers bedrijfsschool - Van Doren Engineers

NIEUWS

Vliegende start Van Doren Engineers bedrijfsschool

De theorie dichter bij de praktijk brengen. En zo jonge vaklieden optimaal klaarstomen voor een mooie toekomst in industriële automatisering. Met dat doel opende de Van Doren Engineers bedrijfsschool – een unicum in de regio – in september haar deuren. Samen met het Summa College in Eindhoven leiden we jonge techneuten op tot zelfstandige monteurs op BBL4-niveau. En wat zo mooi is: het liep meteen storm. Met zeventien jongens en meisjes zijn alle plekken in het eerste jaar bezet.

Onze bedrijfsschool is de eerste in ons vakgebied in de regio. De zeventien leerlingen – in leeftijd variërend van 16 tot 24 jaar – werken vier dagen per week bij Van Doren Engineers en gaan één dag per week naar school. “De bedrijfsschool is opgezet in nauwe samenwerking met het Summa College”, vertelt Ewoud Heijman, die bij Van Doren Engineers verantwoordelijk is voor het contact met onderwijsinstellingen. “Dat is een bewuste keuze: we hebben goede ervaringen met die school. De lijntjes zijn kort en de kwaliteit van het onderwijs is hoog. Wat ook meespeelt is de goede strategische ligging tussen onze locaties.”

Sneller je diploma
De leerlingen volgen het onderwijsprogramma dat hoort bij de opleiding ‘Eerste monteur Elektrotechnische Industriële Installaties en Systemen’ van het Summa College en ontvangen na afloop het bijbehorende mbo-diploma. Dat diploma hebben ze extra snel in de pocket, voorspelt Ewoud. “Het gaat om BBL3 en BBL4. Dat traject duurt meestal vijf à zes jaar, maar op onze bedrijfsschool gaan wij uit van vier jaar. Dat is haalbaar vanwege de kleinschaligheid, de intensieve persoonlijke begeleiding en de mate waarin we de praktijk kunnen laten aansluiten op de theorie.”

Naar school op het werk
De leerlingen gaan nu nog één dag per week naar school in Eindhoven, waar ze samen één klas vormen. Vanaf volgend schooljaar vindt ook de schooldag plaats bij Van Doren Engineers. “Docenten van het Summa College verzorgen dan hier hun lessen”, aldus Ewoud. “Vanuit de verschillende locaties van Van Doren Engineers wordt vervoer naar de centrale leslocatie geregeld. Zo maken we de bedrijfsschool nog laagdrempeliger voor de jongeren. Ander voordeel is dat we met de theorie nog dichter op de praktijk zitten. Gaat het in de lessen over frequentieregelaars of servomotoren, dan pakken we die er gewoon bij.”

Met plezier naar school
Plezier is een belangrijke pijler van de bedrijfsschool. “De meeste BBL’ers hebben niet zo veel met school”, vertelt Jurgen Rooyackers, die de leerlingen in de praktijk begeleidt. “Wij maken leren weer leuk. Door de directe koppeling met de praktijk, maar ook omdat we dicht bij ze staan en helpen als het even wat moeizamer gaat. Volg je hart, dat is wat we elke leerling meegeven. Als je doet wat je leuk vindt, geeft dat energie. Dan komt de rest vanzelf.”

Aan de slag met echte opdrachten
De leerlingen gaan zo veel mogelijk aan de slag met ‘echte’ opdrachten. Jurgen: “Dat begint natuurlijk met eenvoudige klussen als kabels trekken en verlichting vervangen. Totdat ze op een gegeven moment assisteren bij inbedrijfstellingen en zelfs projectmanagement verzorgen. Daar ligt een uitgekiend programma aan ten grondslag. We leveren goed opgeleide technici af. Zij kunnen aan de slag als zelfstandig monteur of bijvoorbeeld doorleren op hbo-niveau.” Dat goede begeleiding in de praktijk een eerste vereiste is, beseft Jurgen maar al te goed. “Onze leerlingen zijn geen ‘hulpjes’, we zijn echt mensen aan het opleiden. Dat vraagt van onze ervaren krachten ook nieuwe vaardigheden. Zij worden hierin begeleid en opgeleid.”

Voordelen voor klanten
Opdrachtgevers van Van Doren Engineers worden nadrukkelijk betrokken bij de bedrijfsschool. Ewoud: “We hebben hier zeventien jonge gasten die staan te popelen om het vak te leren. Die bieden we graag zinvol en interessant werk. Dat kunnen wij niet alleen, daarvoor hebben we onze klanten nodig. Er zijn werkzaamheden genoeg die door leerlingen uitgevoerd kunnen worden, uiteraard onder goede begeleiding. Wij zullen zelf vaker het voorstel doen om leerlingen in te zetten, maar we vragen klanten ook om hierin met ons mee te denken.” Ewoud ziet nog veel meer kansen voor een goede wisselwerking. “Klanten hebben zelf ook BBL’ers rondlopen; die kunnen op termijn mogelijk bij ons naar school gaan. Zo kunnen we onderwijs dichter bij huis – en daarmee dichter bij de praktijk – organiseren. Een win-winsituatie. Hoe meer technici we samen opleiden, hoe beter onze toekomst eruitziet.”

“Wij zijn blij met deze bedrijfsschool, het is de eerste binnen onze opleiding. Het mooie van zo’n maatwerktraject tussen het Summa College en Van Doren Engineers is dat we de inhoud van de opleiding nog beter op de werksituatie van de leerlingen kunnen afstemmen, uiteraard binnen de kaders die we hebben. Dat heeft een positieve uitwerking op de resultaten van de leerlingen, maar ook op de manier waarop ze het onderwijs beleven. Bijkomend voordeel is de goede sfeer. Je kunt merken dat de leerlingen van Van Doren Engineers al een team vormen.”

Guido van Eijk, teamleider Summa Elektro- en Installatietechniek


De leerlingen gingen direct praktisch aan de slag


De jongens en meisjes van de Van Doren Engineers bedrijfsschool

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties