Van goed naar beter - Van Doren Engineers

NIEUWS

Van goed naar beter

Van Doren Engineers wil vooruit. Met onze locaties in Boekel, Beringe en Breda willen we een toonaangevende positie in Zuid-Nederland verwerven. Om dat doel te verwezenlijken, is het zaak om te weten waar je als organisatie staat. De afgelopen tijd hebben we onze strategie en de markt daarom kritisch onder de loep genomen. Op basis daarvan ontwikkelden we een nieuwe koers voor 2011. De koers van goed naar beter.


Het nieuwe serviceteam van Van Doren Engineers, een van de acties in het kader van ‘Van goed naar beter’.

Uit interne sessies en interviews met klanten kwam naar voren dat met name onze manier van werken ons onderscheidt van andere spelers in de markt. In 2011 willen we ons hier nog verder in ontwikkelen. Daarom hebben we enkele belangrijke speerpunten gedefinieerd om de interne organisatie te versterken en persoonlijke groei te bevorderen.


Van Doren Engineers gaat in 2011
naar een nog hoger niveau.

 

Inzet op organisatie- en persoonlijke groei
Een actie om de interne organisatie te versterken, is de oprichting van een speciaal serviceteam dat alle mogelijke servicewerkzaamheden en kortlopende projecten kan uitvoeren. Ook zetten we in op de aanscherping van interne procedures. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij onze nieuwe koers voortaan nog beter in staat zijn om onze opdrachtgevers datgene te bieden waarom we al 55 jaar bekendstaan: doeltreffende oplossingen en een flexibele, klantgerichte mentaliteit.

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties