Van Doren Engineers volledig ingericht op nieuwe PL-norm - Van Doren Engineers

NIEUWS

Van Doren Engineers volledig ingericht op nieuwe PL-norm

De PL- en SIL-normering vormen een belangrijke basis voor machineveiligheid. Jarenlang is geprobeerd om deze twee normen samen te voegen, maar zonder resultaat. Dit betekent dat de beide standaarden gewoon naast elkaar blijven bestaan. Wel is de PL-norm aangescherpt. Wat is er precies veranderd? En wat is het verschil tussen beide normeringen?

Bij zowel de PL-norm (Performance Level) als de SIL-norm (Safety Integrity Level) draait het
om een risico-inventarisatie op het vlak van machineveiligheid. In het verleden werd voor een machine of procesinstallatie een risicoinventarisatie uitgevoerd, met – afhankelijk van de gevaren en risico’s – een categorie als resultaat. Aan de hand daarvan werd het veiligheidscircuit opgebouwd via een ‘standaard’ elektrisch veiligheidsschema. De engineers hoefden hierbij geen rekening te houden met de kwaliteit van de gebruikte componenten.

Meer keuzevrijheid
Bij de nieuwe PL-norm worden nog steeds risico-inventarisaties uitgevoerd, maar de ontwerper heeft meer keuzevrijheid bij de opbouw van het veiligheidscircuit. Dit gebeurt dus niet langer volgens een standaard veiligheidsschema. Het belangrijkste verschil zit hem in de kwaliteit van de gebruikte componenten. Past de ontwerper kwalitatief hoogstaande componenten toe in de gehele keten van instrument en besturing tot en met de kleppen en motor? Dan volstaat een eenvoudige opbouw van het veiligheidscircuit. Terwijl er bij toepassing van producten met een grotere faalkans meer maatregelen nodig zijn om toch aan het juiste veiligheidsniveau te voldoen. De ontwerper moet via een berekening aantonen dat zijn ontwerp binnen de gehele keten aan die eisen voldoet.

PL- versus SIL-normering
Het verschil tussen PL en SIL is grofweg het verschil tussen prestatie- en faalindicatoren. Waar de PL-norm de prestaties optelt waaraan de hele keten van instrument, besturing, kleppen en motor moet voldoen, bepaalt de SIL-norm de kans op falen van deze keten. Beide normeringen worden toegepast bij het bouwen van machines en installaties. Verreweg de meeste machinebouwers kiezen voor de PL-norm, ontstaan vanuit EN954, waarin de risicocategorieën beschreven staan. In de procesindustrie wordt echter vaak gekozen voor de SIL-norm. Met name wanneer processen met flow, druk en temperatuur in combinatie met bijvoorbeeld chemicaliën de boventoon voeren. Overige veranderingen PL-norm In de nieuwe PL-norm speelt de kwaliteit van de toegepaste componenten dus een hoofdrol. Maar er zijn meer verbeteringen. Zoals een aanvulling voor categorie 2-systemen, die stelt dat de testrate-eis 100 keer groter moet zijn dan de demand-rate. Voor categorie 4-systemen geldt voortaan dat de MTTFd niet meer bij 100 jaar maar bij 2500 jaar wordt afgekapt. Een andere belangrijke toevoeging is de factor waarschijnlijkheid. Is de kans op een gevaarlijke situatie klein, dan worden ook de technische veiligheidseisen afgezwakt.

Van Doren Engineers heeft de interne processen helemaal op deze nieuwe standaard ingericht. Wij hebben de juiste rekentool in huis om te beoordelen of we aan de gewenste PL-norm voldoen: de berekeningsmodule SISTEMA. Hiermee berekenen we de balans tussen risico en maatregelen. Zo bepalen we aan welke PL-norm een machine voldoet: van PL a tot en met PL e.

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties