Netwerk onderhoud in een industriële omgeving, voorkom problemen - Van Doren Shared Service

NIEUWS

Netwerk onderhoud in een industriële omgeving, voorkom problemen

Op het moment dat een industrieel netwerk geïnstalleerd is betekent dit niet dat er geen omkijken meer naar is. Het is verstandig om op gezette tijden de aansluitingen van alle deelnemers goed te controleren.

Door direct een 0-meting te doen bij de eerste oplevering van het netwerk, is het mogelijk om veranderingen in de toekomst waar te kunnen nemen. Bij de 0-meting wordt de verkregen informatie vastgelegd in een rapport. Door op gezette tijden deze meting opnieuw te doen kan een vergelijk gemaakt worden. Dan alleen zijn de juiste conclusies te trekken.

Een groot voordeel van netwerken is dat ze relatief makkelijk uit te breiden zijn. De invloed bij uitbreiding op de prestaties van een netwerk wordt nauwelijks gecontroleerd. Als het functioneert is het toch goed! Dit uitgangspunt houdt echter geen rekening met het feit dat prestaties terug kunnen vallen bij uitbreiding of wijziging van het netwerk. Bij uitvoering van een 0-meting kunnen invloeden van de uitbreiding goed geanalyseerd worden.

Onderstaande afbeeldingen komen uit een rapportage welke door Van Doren Engineers door middel van een 0-meting aan een profibusnetwerk is uitgevoerd. Bij de rapportage wordt het complete netwerk grafisch in kaart gebracht, alsmede de prestaties van iedere individuele deelnemer. In dit voorbeeld deelnemer 12.

 

In dit overzicht is het aantal deelnemers met een individueel nummer weergeven, verticaal de tientallen en horizontaal de eenheden. Aan de hand van de legenda is per deelnemer zijn status te bepalen. In dit netwerk is dus deelnemer 2 de Master en telt het totale netwerk 9 actieve Slave stations die data uitwisselen.

 

Het is ook mogelijk meer specifieke informatie per deelnemer te bekijken. Van deelnemer 12 zijn de minimale en maximale spanningen gegeven. Een goed functionerend systeem ligt tussen de 4 en 6 Volt. Het oscilloscoopbeeld laat een “bericht”(informatie string) zien van deze deelnemer. Hoe “blokvormiger” het signaal is hoe beter de kwaliteit. Afwijkingen zoals reflecties, kortsluiting of EMC kunnen hierop duidelijk worden waargenomen.

Wilt u nog meer informatie of weten wat de mogelijkheden voor uw netwerk zijn? Neem vrijblijvend contact op met:

Boekel
Contactpersoon: Jos van Doren
Telefoon: 0492 – 323520
Beringe
Contactpersoon: Paul Krantzen
Telefoon: 0492 – 370032
Breda
Contactpersoon: Joost Botman
Telefoon: 0492 – 370030

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties