Geen productiestilstand met HART info PLC/HMI-software - Van Doren Engineers

NIEUWS

Geen productiestilstand met HART info PLC/HMI-software

Productiestilstand is een dure aangelegenheid. Niet voor niets kloppen bedrijven in de procesindustrie steeds vaker bij ons aan voor oplossingen om de betrouwbaarheid en meetzekerheid van de meetinstrumenten te bewaken. Met het tijdig ontvangen van de juiste (onderhouds)meldingen, kun je defecten en daarmee productiestilstand immers vóór zijn. Visualisatie van de (onderhouds)meldingen en meetresultaten op het bestaande SCADA-systeem is relatief eenvoudig te realiseren. De vraag die wij onszelf nu stellen: kunnen we instellingen van de instrumenten ook extra doeltreffend beheren via HMI/SCADA?

Instrumenten met HART-protocol
Bij een van onze opdrachtgevers presenteerden wij onlangs een eenvoudige maar doeltreffende oplossing voor het bewaken van de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten. Deze bestaat uit drie delen: instrumenten met HART-protocol (Highway Addressable Remote Transducer), een Siemens HART analoge ingangskaart en PLC-codering. Die laatste is gericht op het inlezen van de specifieke HART-parameter en bewaken van deze diagnostische waarde via een trend- en grenswaarde.

Nog een stap verder
Het zou het meest praktisch zijn als we nu ook de instellingen van de instrumenten kunnen beheren via HMI/SCADA. Zodat instellingen direct via HMI/SCADA te wijzigen en op te slaan zijn, met historielog. Dit heeft ook voordelen wanneer een instrument defect is. Vanuit HMI/SCADA kunnen dan direct de juiste instellingen geladen worden.

Op onderzoek uit

Hoewel er softwarepakketten op de markt zijn die dit soort functionaliteiten bieden, hebben die ook allemaal hun beperkingen. Vele functioneren alleen lokaal (per instrument of op één PLC-netwerk), zijn gebonden aan specifieke leveranciers van instrumenten, zijn niet of heel moeilijk te integreren met andere systemen of zijn te traag. Ook is de database met instellingen vaak niet toegankelijk. Zijn die beperkingen onontkoombaar? Of is er wel degelijk een mogelijkheid om de instrumentinstellingen doeltreffend te beheren via HMI/SCADA, zonder al deze nadelen? Bij Van Doren Engineers zijn we een onderzoek gestart dat zich op deze vragen concentreert. Medio juni 2017 is het onderzoek gereed en weten we wat er mogelijk is.

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties