Data-engineering verhoogt efficiency, uniformiteit en kwaliteit - Van Doren Engineers

NIEUWS

Data-engineering verhoogt efficiency, uniformiteit en kwaliteit

Steeds meer system integrators en hun klanten ervaren de voordelen van data-engineering. Het bundelen en standaardiseren van data leidt tot efficiëntere ontwerpprocessen, meer uniformiteit en kortere doorlooptijden. Bij Van Doren Engineers werken we met Typical Manager van Yellax. Opdrachtgevers kunnen van onze standaard gebruikmaken, maar ook zelf een standaard (laten) ontwikkelen.

Data-engineering maakt een eind aan tal van knelpunten in het engineeringproces. Zoals versnipperd databeheer, dataverschillen tussen disciplines, interpretatieverschillen tussen personen, en veel tussentijdse wijzigings- en controle-uren. Data worden op één centrale plek beheerd en er is sprake van een gestructureerde eenduidige ontwerpmethodiek. Zo hebben hardware- én software-engineer exact dezelfde uitgangspunten. Ook repeterend invoerwerk is verleden tijd. Op basis van de data genereren pakketten zoals Typical Manager automatisch de output in de vorm van software, tekeningen en documentatie. Zo’n 80% van het werk – softwareontwerp, tekeningen en documentatie – ligt daarmee met één druk op de knop op tafel.

Bibliotheek vullen
Aan de tijdsbesparing gaat natuurlijk wel een investering vooraf. Peter van den Heuvel, hardware-engineer bij Van Doren Engineers, heeft daar ervaring mee. “Alles begint met het verzamelen van de data en het aanmaken van de tag-coderingen. Daar worden control-modules aan gekoppeld, en van daaruit leg je op domeinniveau de typicals vast; voor de tekeningen, de software en de documentatie. Totdat alles in de bibliotheek zit. Van de procesdata-velden, I/O-symboliek en functieteksten tot en met de selectielijsten, fabrikanten en artikelen. Een andere manier van engineeren dus. Je wordt nu gedwongen om gelijk vanaf het begin goed na te denken over je standaard en je oplossing.”

Pompgemalen
Data-engineering is bij uitstek geschikt voor grote nieuwbouwprojecten en repeterend werk. Met behulp van Typical Manager verzorgde Van Doren Engineers bijvoorbeeld de engineering van pompgemalen voor een waterschap. Het waterschap ontwikkelde een eigen standaard met bibliotheek, zodat alle leveranciers dezelfde uitgangspunten hebben; nu en in de toekomst. Bij de engineering van de pompgemalen zorgde dit voor een hoge mate van kostenefficiency. En dat niet alleen. De eenduidigheid van informatie brengt verregaande uniformiteit in het ontwerp van de objecten.

Eigen standaard
Organisaties kunnen net zoals dit waterschap hun eigen standaard ontwikkelen, maar ze kunnen die taak ook bij Van Doren Engineers onderbrengen. Het voordeel van een eigen standaard is de onafhankelijkheid. Vooral in het dagelijks beheer en onderhoud kan dit gunstig zijn. Tegelijkertijd is niet iedere organisatie bereid om nu die investering te doen. Daarom biedt Van Doren Engineers opdrachtgevers ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de standaard die het zelf heeft ontwikkeld.

Zinvoller werk

Wie vooruitkijkt, ziet data-engineering bovendien als een goed antwoord op de ontwikkelingen in de techniek. De wereld verandert, het aantal engineeringuren moet omlaag en het tekort aan technici neemt alleen maar toe. Peter van den Heuvel: “Met data-engineering kun je het bulkwerk automatiseren, waardoor er voor de engineer zinvoller werk overblijft. Ook maak je engineers vrij om zich te richten op technologische innovatie. En dat biedt weer kansen om stappen vooruit te zetten en je te onderscheiden van de concurrentie.”


Hardware-engineer Peter van den Heuvel is enthousiast over de voordelen van data-engineering.

"Een familiebedrijf, met kennis van hoogwaardige systemen, waar kwaliteit en klantgerichtheid en langdurige relaties....

Bekijk alle referenties

Onze klanten

Onze locaties